.:: STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW ::.

W ostatnim czasie czworo uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.M.Karłowskiej w Żninie uzyskało stypendia za wybitne osiągnięcia. Jakub Srocki z klasy II technikum informatycznego zdobył Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Starosty Żnińskiego. Jakub spełnił wszystkie niezbędne kryteria. W klasie I uzyskał średnią ocen 5,11 i ocenę wzorową za zachowanie. Oprócz wzorcowego świadectwa może się poszczycić dyplomami za zdobycie czołowych miejsc w konkursach, np. „Poznajemy Ojcowiznę”, a także dla wyróżniającego się sportowca drużyny Sparta Janowiec. Kolega z klasy Jakuba, Dominik Małecki, został uhonorowany Stypendium Starosty Żnińskiego. Osiągnął średnią ocen 5,0 i ocenę wzorową za zachowanie. Wśród jego osiągnięć warto wymienić dyplomy w ogólnopolskim konkursie „Poznajemy Ojcowiznę” czy w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Stypendium Starosty Żnińskiego za osiągnięcia sportowe otrzymał Filip Krych, uczeń klasy IV technikum mechanicznego. Filip to najpopularniejszy sportowiec Pałuk w 2013r., mistrz karate, propagujący tę dyscyplinę sportu wśród mieszkańców naszego regionu. Uczennica klasy III technikum żywienia i usług gastronomicznych, Danuta Kubiak, zdobyła Stypendium Marszałka Województwa. Oprócz wysokiej średniej ocen (4,86) uzyskała czołowe miejsce w konkursie wiedzy o samorządzie terytorialnym, ale przede wszystkim uczestniczy w licznych projektach pozalekcyjnych, szlifując swe umiejętności społeczne i działając na rzecz lokalnej społeczności.
Docenienie naszych uczniów to dla nas ogromny sukces i wielka radość, zważywszy, że aby osiągnąć tak wysokie wyniki w nauce w technikum, muszą oni napracować się „podwójnie”- oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczą się też przedmiotów zawodowych, dających im praktyczne przygotowanie do pracy w danym kierunku. Mimo to znajdują też czas, by realizować swe pasje, rozwijać się i aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz innych. Warto podkreślić, że stypendyści oprócz honorowych dyplomów otrzymują też gratyfikację finansową