.:: RAZEM PRZECIW DOPALACZOM ::.

7 grudnia 2015R w Żnińskim Domu Kultury odbyła się debata pod hasłem „Razem przeciw dopalaczom”. Poświęcona ona była profilaktyce uzależnień. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, władz samorządowych, przedstawiciele instytucji pomocowych z terenu naszego powiatu, Policji, terapeutów zajmujących się problematyką uzależnień. W debacie uczestniczyła również młodzież ze szkół pondgimnazjalnych. Koordynatorem tej debaty był dyrektor naszej szkoły pan Leszek Kowalski.