.:: OTRZĘSINY W RYTMACH DISCO POLO ::.

Tradycyjnie uczniowie klas drugich Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie zorganizowali „Otrzęsiny” dla swoich młodszych kolegów. W tym roku gospodarzami otrzęsin byli: uczniowie klasy II Technikum Mechanicznego z wychowawcą p. Agnieszką Mielcarzewicz oraz uczniowie klasy II a Zasadniczej Szkoły Zawodowej z wychowawcą p. Pawłem Kwaśniewskim. Symboliczne „wkupowanie” się w uczniowską społeczność odbyło się 9 października w ZSP.
W otrzęsinach udział wzięli:

Największym powodzeniem cieszyła się konkurencja „dośpiewaj dalej”, polegająca na zaśpiewaniu kilku wersów uprzednio wylosowanego znanego utworu muzycznego z repertuaru zespołów Disco Polo. Wszystkie klasy popisały się znajomością słów wylosowanych piosenek

Zmagania uczestników oceniało jury w składzie: pan dyrektor Leszek Kowalski, pan Karol Osuch – kierownik warsztatów szkolnych, a także przewodniczący samorządu uczniowskiego Michał Małkowski. Zabawę prowadzili uczniowie: Michał Makowski oraz Dominik Przybył.

Pierwsze miejsce zajęła klasa I TŻiUG, II miejsce klasa I TI, trzecie klasa I d ZSZ, a czwarte klasa I TM/TB Wszystkim uczestnikom zabawy serdecznie gratulujemy.