.:: STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW ::.

Dnia 26 listopada 2014 r mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w uroczystości wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość odbyła się w Bydgoszczy w Urzędzie Wojewódzkim. Aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, uczeń musi spełniać przynajmniej jeden z niżej podanych warunków: 1) otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen. Warunkiem uzyskania promocji z wyróżnieniem jest posiadanie przez ucznia średniej ocen z zajęć obowiązkowych nie niższej niż 4,75 oraz bardzo dobrej oceny z zachowania – Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm. 2) wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Z naszej szkoły nagrody te zostały przyznane dwójce uczniów Darii Boruch z klasy IV Technikum Technologii Żywności oraz Mariuszowi Sucharskiemu z klasy IV Technikum Informatycznego. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz powodzenia na maturze i egzaminach zawodowych!!!