.:: KONKURS WIEDZY ZAWODOWEJ ::.

Dnia 25.05.2014 na terenie Warsztatów Szkolnych odbył się Konkurs Wiedzy Zawodowej. Był on adresowany do uczniów szkoły zawodowej o profilu operator obrabiarek skrawających. Jego celem było zachęcenie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy.
Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym, wiedza uczniów była sprawdzana za pomocą testu z zakresu znajomości bezpieczeństwa i higieny pracy. W II etapie konkursu uczniowie odpowiadali na pytania związane z obróbką skrawaniem. Pytania przedstawiane były za pośrednictwem prezentacji multimedialnej. Każdy z uczestników otrzymał nagrodę rzeczową. Nagrody ufundowane zostały przez Komitet Rodzicielski oraz firmę „MIMEX”.

Klasyfikacja

  1. Rambowicz Kacper klasa IIa zsz

  2. Marczyński Krzysztof klasa III a zsz

  3. Kranz Dawid klasa III a zsz

  4. Szymańczak Marcin klasa III a zsz

  5. Sznejdrowski Sebastian klasa I a zsz

  6. Nyka Mateusz klasa I a zsz

  7. Drzewiecki Łukasz klasa II a zsz

  8. Sobczyk Michał klasa I a zsz

  9. Iskra Damian klasa II a zsz