..:: PROJEKTY ::..

ZAWODOWY START W PRZYSZŁOŚĆ

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE DLA PRACY

PRACA ZACZYNA SIĘ OD STAŻU

AUTOSTRADA KOMPETENCJI I UMIEJETNOŚCI

WYŻSZE KWALIFIKACJE LEPSZA PERSPEKTYWA

PRZYSZŁOŚĆ WYTYCZANA POZALEKCYJNYMI ŚCIEŻKAMI WIEDZY I KOMPETENCJI

SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI

MŁODZIEŻOWA AGENCJA AGROBIZNESU

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE SZANSĄ NA SUKCES

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM

ŻYJĘ ZDROWO I BEZPIECZNIE