..:: DLA GIMNAZJALISTY ::..

-
-
-

Wniosek o przyjęcie do szkoły - pobierz

W roku szkolnym 2016/2017 proponujemy kształcenie w następujących typach szkół

Technikum Informatyczne
Dla tych, którzy chcą zgłębiać tajemnice budowy komputerów, grafiki komputerowej, multimediów, programowania, sieci komputerowych i WWW. Po ukończeniu TI można starać się o pracę w firmach komputerowych, reklamowych, drukarniach, urzędach itp., wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się sprzęt informatyczny.

Regulamin naboru - pobierzTechnikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
Sporządzanie i podawanie potraw, organizacja produkcji i usług gastronomicznych to podstawowe umiejętności niezbędne dla przyszłych młodych przedsiębiorców z tej dziedziny. Absolwent może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych (restauracjach, barach, kawiarniach itp.) oraz prowadzić własną działalność gospodarczą –(organizować bale, wesela, projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych).

Regulamin naboru - pobierzTechnikum Mechaniczne
  Nauka związana z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn i urządzeń, w tym obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Uzyskane kwalifikacje przygotowują do zatrudnienia w zakładach przemysłu maszynowego, warsztatach mechanicznych, naprawy maszyn i pojazdów samochodowych.
Zdobyte umiejętności są bardzo cenione w służbach mundurowych.

Regulamin naboru - pobierz 
Technikum Architektury Krajobrazu
  Dla tych którzy chcą projektować ogrody, upiększać miasta i osiedla planując tereny zielone. Będziesz m.in. potrafił sadzić i pielęgnować drzewa i krzewy ozdobne, wykonywać i konserwować elementy małej architektury ogrodowej, dobierać rośliny, wykonywać dekoracje roślinne. Po ukończeniu szkoły można starać się o pracę m.in. w firmach pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracji samorządowej (w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp.), w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody, u właścicieli obiektów krajobrazowych, w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych.

Regulamin naboru - pobierz 
Technikum Budownictwa
  Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracjach budynków, w biurach projektów jako asystent projektanta, jak również prowadzić własną firmę budowlaną. Kierunek także dla dziewcząt!

Regulamin naboru - pobierz 
Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej 
  Szkoła kształcić będzie fachowców dla firm instalacyjnych specjalizujących się w projektowaniu i wykonawstwie związanym z: energetyką wodną, energetyką wiatrową, energetyką geotermalną, energetyką wodorową, energią słoneczną, budownictwem energooszczędnym, technologia wodorową oraz dla przedsiębiorstw zajmujących się przepisami prawa i normami dotyczącymi ochrony środowiska.
UE stawia na energetykę odnawialną!

Regulamin naboru - pobierz 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (zawód: operator obrabiarek skrawających, ślusarz)
  Zawód bardzo atrakcyjny na rynku pracy zawodzie z praktykami w nowocześnie wyposażonych warsztatach szkolnych (obrabiarki sterowane numerycznie, nowoczesna spawalnia).Jest także możliwość zdobycia uprawnień spawalniczych na preferencyjnych warunkach.

Regulamin naboru - pobierz 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodocianych Pracowników
  Naukę można podjąć w każdym zawodzie z zajęciami praktycznymi u wybranego przez siebie pracodawcy.
Uczniowie muszą mieć z pracodawcą podpisaną umowę o pracę. Otrzymują od pracodawcy wynagrodzenie.

Regulamin naboru - pobierz