DYREKCJA

-
DYREKTOR
  • Leszek Kowalski
WICEDYREKTORZY
  • Alina Frankowska
  • Jacek Owsianny

-
KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
  • Halina Katafiasz
-
WARSZTATY SZKOLNE
  • Karol Osuch-kierownik
  • Tadeusz Adamczyk-zastępca kierownika