ŻYJĘ ZDROWO I BEZPIECZNIE

                     
-
 

   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, ul Browarowa 14 podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu o dofinansowanie projektu pt. „Żyję zdrowo i bezpiecznie”, który został złożony w odpowiedzi na konkurs nr 13/POKL/9.5/2010.
W/w projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, którego maksymalny poziom wynosi 100% jego wartości.
Realizacja projektu zaplanowana jest na rok szkolny 2011/2012. Zamysł działań rozszerza ofertę edukacyjną szkoły o dodatkowe zajęcia podnoszące poziom świadomości zdrowotnej młodzieży oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, m.in. poprzez zajęcia pozalekcyjne z wychowania fizycznego.

Zajęcia odbywać się będą w następujących grupach:
Piłka koszykowa chłopców – 1godzina w tygodniu
Piłka koszykowa dziewcząt – 1 godzina w tygodniu
Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców – 1 godzina w tygodniu
Lekkoatletyka dziewcząt i chłopców – 1 godzina w tygodniu
Nordic Walking dziewcząt i chłopców – 2 godziny co drugi tydzień
Piłka nożna chłopców – 2 razy w miesiącu
Wyjazd na basen – 2 razy w miesiącu