WYŻSZE KWALIFIKACJE– lEPSZA PERSPEKTYWA

-
 

     Nasza szkoła została zaproszona do udziału w projekcie „Wyższe kwalifikacje – lepsza perspektywa”, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Żninie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Intencją projektu jest zapewnienie kompleksowego wsparcia uczniom szkół o profilu zawodowym (tj. techników i szkół zawodowych), aby wzmocnić ich zdolność do przyszłego zatrudnienia. Uczniowie ZSP w roku szkolnym 2009/2010 wzięli udział w:
-   
zajęciach pozalekcyjnych z przedsiębiorczości oraz z matematyki,
-   
zajęciach pozaszkolnych dających uprawnienia magazyniera z obsługą kas fiskalnych i programów magazynowych
oraz skorzystali z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

W roku szkolnym 2010/2011 realizowana jest II edycja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
          Termin rekrutacji od 1.09.2010r. do 15.09.2010r. Rekrutacja dotyczy zajęć pozalekcyjnych z matematyki oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego. Z kolei w grudniu zostanie przeprowadzona rekrutacja na zajęcia pozaszkolne z cateringu i obsługi magazynu.

      Udział w proponowanych działaniach jest całkowicie bezpłatny. Uczestnikom zapewniamy profesjonalne materiały szkoleniowe, komplet podręczników i poczęstunek.

     Więcej informacji oraz wzory potrzebnych dokumentów odnajdziecie na www.oswiata.znin.pl.