:: STRONA GŁÓWNA ::


Projekt przyczyni się do nawiązania współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie z pracodawcami w zakresie organizacji staży dla uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych wchodzących w skład Zespołu, a tym samym do lepszego przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy. Wdrażanie projektu przewidziane jest w okresie od kwietnia do września 2013r. Obejmie on wsparciem 80 uczniów.

Zaplanowane działania mają w szczególności na celu:
1) zwiększenie doświadczenia zawodowego u:
- 30 uczniów w zawodzie Technik Informatyk,
- 35 uczniów w zawodach Technik Mechanik i Operator Obrabiarek Skrawających,
- 15 uczniów w zawodach Technik Technologii Żywności i Technik Organizacji Usług Gastronomicznych,
poprzez udział w letnich stażach zorganizowanych u pracodawców branży ICT, mechanicznej i turystyczno-gastronomicznej,
2) przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy i poprawę współpracy szkół z pracodawcami poprzez uzgodnienie i realizację programów stażowych.

W związku z realizacją projektu, w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów, przewiduje się zakup pomocy dydaktycznych o wartości ok. 70.000 zł niezbędnych do zrealizowania programów stażowych, które po zakończeniu staży przejdą na własność szkoły:
- zakup 15 laptopów na wyposażenie pracowni informatycznej,
- zakup przecinarki plazmowej na wyposażenie warsztatów szkolnych,
- zakup pakowarki próżniowej do gotowania metodą sous-vide, płyty indukcyjnej, opiekacza gyros/kebab, pieca do pizzy i gofrownicy gastronomicznej na wyposażenie pracowni gastronomicznej.

Każdy uczeń zrealizuje 150 godzin stażu u pracodawcy, za które otrzyma stypendium w wysokości 1500 zł brutto.


Biuro projektu:Napisz do nas:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie
ul. Browarowa 14 ZSP Żnin
88-400 Żnin
tel. 523020116
fax. 523031560