.:: SPOTKANIA POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW ::.

W maju br. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Żninie Izabela Gronet przeprowadziła prelekcje i pogadanki dla uczniów klasy Id i Ie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Młodocianych Pracowników. Podstawowym celem spotkań z młodzieżą jest zapoznanie ich z podstawowymi przepisami konsumenckimi i dążenie do tego, aby jak najwięcej młodych ludzi stało się konsumentem świadomym, potrafiącym prawidłowo zrozumieć kierowane do niego informacje, konsumentem krytycznym, korzystającym z możliwości stwarzanych mu przez akcje informacyjne i edukacyjne. Uczniowie zapoznani zostali m.in. z uprawnieniami przysługującymi im w związku z reklamacją towarów, problemami związanymi z zakupami poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli na popularnych prezentacjach i pokazach oraz zakupami dokonywanymi przez Internet. Pogadanki w nieco rozszerzonej formie adresowane były również do uczniów odbywających kurs sprzedawców organizowany przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ZSP w Żninie. Te spotkania wzbogacone były dodatkowo o doświadczenia młodzieży z praktyk w sklepach i zakładach usługowych. Na podstawie konkretnych przykładów omawiano nieprawidłowości postępowania reklamacyjnego.