.:: REKRUTACJA DO PRACY ::.

-

3 lutego 2014 roku w województwie kujawsko – pomorskim rozpoczynają się ferie zimowe. Dla jednych będzie to czas wypoczynku, dla drugich okres nadrabiania zaległości w nauce a jeszcze inni będą chcieli w tym czasie zarobić dodatkowy grosz na własne wydatki. W tym celu Monika Majewska – Krzyżanowska, pośrednik Młodzieżowego Biura Pracy w Żninie, przeprowadziła w styczniu cykl zajęć z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej. Pośrednik pracy odwiedziła 2 klasę Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, 3 klasę Technikum Mechanicznego i Technikum Technologii Żywności oraz 1 klasę Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W trakcie spotkań omówione zostało, że działalność MBP opiera się na zasadzie bezpłatności i dobrowolności, czyli za świadczone usługi nie są pobierane żadne opłaty i nie ma negatywnych konsekwencji w przypadku odmówienia przyjęcia propozycji pracy. Z usług MBP mogą korzystać osoby bezrobotne i uczące się w systemie dziennym lub zaocznym w wieku 15-25 lat. Uczestnicy zainteresowani podjęciem zatrudnienia zarejestrowali się, wypełniając ankiety osób poszukujących pracy. Następnie pośrednik przedstawiła aktualne oferty zatrudnienia będące w dyspozycji MBP. Wówczas prowadzona była rekrutacja na następujące stanowiska: hostessa/promotor, kasjer – sprzedawca i pracownik wymiany listew cenowych. Pośrednik omówiła szczegóły przedstawionych ofert pracy a osoby zainteresowane otrzymały skierowania, z których dowiedziały się, w jaki sposób kontaktować się z pracodawcą.
Podejmowanie dodatkowych zajęć już w trakcie nauki jest bardzo istotne, gdyż nie tylko można to ująć w życiorysie, ale także świadczy o odpowiedzialności i kreatywności kandydata na pracownika.
Autor tekstu: Monika Majewska – Krzyżanowska, pośrednik pracy MBP Żnin,

 

-