.:: PŁOMIENIE ::.

Dnia 25 kwietnia żegnaliśmy się w szkole z naszymi tegorocznymi maturzystami:

Swoją obecnością zaszczycili nas wicestarosta pan Andrzej Hłond i przewodnicząca Rady Powiatu w Żninie pani Józefa Błajet.
Podczas apelu wręczone zostały statuetki „Płomienie” w następujących kategoriach:

Symbolicznymi „Sowami” dla najlepszych w nauce, ufundowanymi przez przewodniczącą Komisji Oświaty Kultury i Sportu panią Edytę Szóstak-Ławińska i radnego Powiatu Żnińskiego pana Roberta Luchowskiego, nagrodzenie zostali:

Uroczystość prowadzili uczniowie: Sara Jarolewska z klasy I TB i Michał Małkowski z klasy I TI. Galę uświetniły wspaniałe występy muzyczne w wykonaniu: Judyty Ulatowskiej z klasy Ib TŻiUG, Pauliny Kieruj z klasy I TI i Dawida Kowalewskiego z klasy III TI. Uroczystość przygotowały: pani Anna Szkutnicka, pani Edyta Szóstak-Ławińska i Beata Borowiak-Jaźwińska.

Za wszystkich 80 absolwentów trzymać będziemy kciuki na egzaminach. Nie dajcie się stresowi i pokażcie, na co Was stać!