.:: KONKURS WIEDZY ZAWODOWEJ ::.

Dnia 13.05.2014 odbył się Konkurs Wiedzy Zawodowej na terenie Warsztatów Szkolnych. Konkurs był adresowany do uczniów szkoły zawodowej o profilu operator obrabiarek skrawających. Jego celem było:
- rozbudzenie w uczniach zainteresowania zawodem operator obrabiarek skrawających
- zachęcenie uczniów do samodzielnego poszerzania swojej wiedzy

Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym, wiedza uczniów była sprawdzana za pomocą testu z zakresu znajomości bezpieczeństwa i higieny pracy. W czasie kwadransa uczniowie rozwiązywali test składający się z 10 poleceń, za który mogli otrzymać maksymalnie 10 punktów. Prace poprawiała i oceniała Komisja Konkursowa, która do II etapu zakwalifikowała 9 uczniów, każdy z uczestników rozwiązał test na poziomie od 50% do 90%.
W II etapie konkursu uczniowie odpowiadali na pytania związane z obróbką skrawaniem, pytania przedstawiane były za pośrednictwem prezentacji multimedialnej. Za każdą prawidłową odpowiedź można było otrzymać 1 punkt. Każdy z uczestników otrzymał nagrodę rzeczową adekwatną do zajmowanego miejsca, nagrody ufundowane zostały przez Komitet Rodzicielski, firmę „MIMEX” i firmę „TYSIU”.

Nazwiska uczestników wg kolejności miejsc zajetych w konkursie: