.:: BEZPIECZNA SZKOŁA ::.

-

W ramach akcji „Bezpieczna szkoła” uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie, dnia 29 listopada zaprosili przedstawiciela służb mundurowych pana nadkomisarza Krzysztofa Jaźwińskiego z Komendy Powiatowej Policji w Żninie na pogadankę.
W pogadance udział wzięli uczniowie klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz uczniowie klasy I Technikum Informatycznego, z wychowawcami: Beatą Borowiak-Jaźwińską i Anną Szkutnicką.
Celem spotkania było przedstawienie młodzieży informacji dotyczących odpowiedzialności karnej nieletnich za popełnione czyny karalne i przejawy demoralizacji.
Młodzi ludzie mieli okazję wysłuchać krótkiego wykładu, zostali zapoznani z typowymi przykładami przestępstw wśród nieletnich, był również czas na pytania z tego zakresu.
Nam nauczycielom oprócz codziennej edukacji młodzieży zależy na bezpieczeństwie naszych wychowanków oraz na przestrzeganiu ich przed błędami, które często mają konsekwencje w dorosłym życiu, stąd pomysł na włączenie się do akcji.

 

-