.:: ANOREKSJA I BULIMIA ::.

W dniu 10 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie, odbyła się pierwsza edycja projektu "Podaj pomocną dłoń Anoreksji i Bulimii". Skierowana została do uczennic klas pierwszych ZSP, następna edycja obejmować będzie szkoły podstawowe i gimnazjalne. Projekt ma na celu uświadomienie młodym ludziom, jakie zagrożenia niesie ze sobą niewłaściwe odżywianie, spowodowane trendami szczupłych sylwetek promowanych w mediach, sytuacją rodzinną czy chęcią zwrócenia na siebie uwagi. Dziewczyny uczestniczące w prezentacji mogły zapoznać się z charakterystyką chorób: anoreksji i bulimii, zapobieganiem im oraz rozpoznawaniem podstawowych objawów tych chorób. Pod koniec spotkania przeprowadzona została anonimowa ankieta, mająca na celu wykrycie osób borykających się z zaburzeniami odżywiania lub mających w swoim otoczeniu osoby cierpiące na te choroby. Spotkanie zostało przygotowane przez nauczycielki ZSP: panią Annę Szkutnicką i panią Edytę Szóstak-Ławińską oraz uczennice: Joannę Boińską z klasy III LO, Karolinę Kludzikowską z klasy III LO i Monikę Jęziorską z klasy III c TTŻ.