PRZYSZŁOŚĆ WYTYCZANA POZALEKCYJNYMI ŚCIEŻKAMI WIEDZY I KOMPETENCJI

-
 

     Nasza szkoła została zaproszona do udziału w projekcie „Przyszłość wytyczana pozalekcyjnymi ścieżkami wiedzy i kompetencji”, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Żninie w partnerstwie ze wszystkimi Gminami położonymi na terenie powiatu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

     W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w bloku matematyczno-przyrodniczym.

      W roku szkolnym 2010/2011 realizowana jest II edycja tego projektu. Przeznaczony jest on dla uczniów liceum ogólnokształcącego.
          Termin rekrutacji od 1.09.2010r. do 15.09.2010r.


     Więcej informacji oraz wzory potrzebnych dokumentów odnajdziecie na www.oswiata.znin.pl.