.:: TURNIEJ WIEDZY O ŻYWNOŚCI ::.

-

    Dnia 7. kwietnia, w ŻDK odbył się Turniej Wiedzy o Żywności. Przeznaczony on był dla uczniów technikum technologii żywności. Celem turnieju jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami produkcji żywności.
W turnieju wzięło udział 5 zespołów 3 osobowych z klas II, III, IV Technikum Technologii Żywności.
I zespół - kl. III c
1)Jolanta Grabowska
2)Paweł Oesterreich
3)Magdalena Maciężek

II zespół - kl. II c
1)Dominik Czech
2)Emil Jakubowski
3)Edyta Polaczek

III zespół - kl. II c
1)Katarzyna Dobrzyńska
2)Beata Małecka
3)Wioleta Najmanowska

IV zespół - kl. IV c
1)Bogumiła Jurek
2)Beata Gęca
3)Karolina Kowalska

V zespół - kl. IV c
1)Tomasz Kiliński
2)Wojciech Wnuk
3)Paweł Chęś

    Turniej składał się z 3 etapów. Uczniowie rozwiązywali test i odpowiadali na pytania z zakresu: technologii żywności, analizy żywności, mikrobiologii i podstaw ekonomii
Zwycięzcami turnieju zostali uczniowie kl. IV c: Beata Gęca, Bogumiła Jurek i Karolina Kowalska.
Drugie miejsce zajęli uczniowie z kl. III c: Jolanta Grabowska, Magdalena Maciążek i Paweł Oesterreich.


 

 
 


-