.:: ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 09/10 ::.

-

  1. września wróciliśmy do szkoły. Razem z nami naukę rozpoczęli  uczniowie klas pierwszych. W tym roku byli to uczniowie z klas:
I Technikum Mechaniczne - wychowawca P. Kwaśniewski
I Technikum Technologii Żywności - wychowawca E. Szóstak-Ławińska
I Technikum Informatyczne - wychowawca B. Maciejewska
I Liceum ogólnokształcące - wychowawca B. Nowak
I Liceum ogólnokształcące uzupełniające - wychowawca B. Jaźwińska
I Zasadnicza Szkoła Zawodowa, zawód operator obrabiarek skrawających - wychowawca S. Dąbrowski
I Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych pracowników - wychowawcy K. Ochudło, T. Wysocki, J. Gmerek

 

 

 

 
 


 


   

 

-