.:: KONKURS FRASZKI ::.

-

     11 marca o 8.50 odbył się Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny "FRASZKA", w którym wzięło udział jedenastu uczniów naszej szkoły.
     Celem konkursu było sprawdzenie umiejętności, a jednocześnie przyczynienie się do popularyzacji i pogłębienie wiedzy o języku polskim. Zagadnienia dotyczyły wiedzy z zakresu historii i teorii literatury, a także wiedzy o języku.
     Stopień trudności zadań był zróżnicowany. Trudno było udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytania wykraczające poza materiał realizowany w podstawie programowej dla danej klasy. Część wiadomości wymagała wiedzy z klas kończących szkołę średnią. Pierwszoklasiści nie mieli więc zbyt dużych szans. Na pewno jednak było to ciekawe doświadczenie.

 

-