.:: DZIEŃ PATRONA ::.

-

„Jest mędrcem prawdziwym, kto umie czynić dobrze....”

Dopiero od czterech lat nasza szkoła może szczycić się patronatem. Nie jest on jednak byle jaki. Błogosławiona Maria Karłowska figurująca na sztandarze naszej szkoły to przykład wzorowej postawy zarówno moralnej jak i duchowej! Dlaczego jest dla nas przykładem i jaka jest jej historia? Te i wiele innych pytań były przedmiotem uroczystego  apelu.

    26 października, po raz kolejny, obchodziliśmy rocznicę nadania naszej szkole imienia. W dowód naszego uznania jako dumni uczniowie ZSP w Żninie staraliśmy się oddać Patronce należyty szacunek. Rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą, poświęconą, beatyfikowanej w 1997 roku Marii Karłowskiej, którą poprowadził ks. Przemysław Warchał i ks. Rafał Hordik. Kolejnym etapem było rozdanie nagród w konkursie „Wiedzy o Patronie” oraz literackim konkursie zorganizowany przez p. A. Mielcarzewicz

 Poza tym, specjalnie na tę uroczystość, razem z członkami koła teatralnego i opiekunami samorządu uczniowskiego zorganizowaliśmy apel poświęcony życiu i osobowości naszej Patronki. Co prawda, w przedsięwzięciu uczestniczyły tylko klasy pierwsze, ale odegranie kilku najważniejszych epizodów z żywota Błogosławionej skłoniło naszych pierwszoroczniaków  do pewnych refleksji.

Życie Marii Karłowskiej przedstawiliśmy poprzez ukazanie beztroskiego dzieciństwa, jej rozterek, życiowych celów i bezgranicznej miłości do Boga. Już jako młoda dziewczyna, Maria starała się pokazać, że mimo trudności, jakie nas spotykają, mimo wszystkiego co nas otacza, mimo całego zła, szerzącego się materializmu, można wierzyć w siebie, w swoje możliwości. Głosiła też, że trzeba brać odpowiedzialność za swoje życie. Była przykładem wzorowej postawy względem bliźniego. Pochylała się nad każdym potrzebującym. Swoje życie poświęciła zakonowi Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej i pomocy ludziom z marginesu. Pokazała, że mimo życia w ciągłym biegu, pracoholizmu i materializmu warto zwrócić uwagę na problemy innych ludzi.

 Dnia Patrona.


 

-