.::TURNIEJ WIEDZY O ZYWNOŚCI ::.

-

     
 Dnia 7 kwietnia 2008 r w naszej szkole odbył się Turniej Wiedzy o Żywności. Celem turnieju jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami produkcji żywności, konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów.
W konkursie udział wzięło udział 8 zespołów 3 osobowych z klas: IIC TTŻ, IIIC TTŻ, IVC TTŻ
Konkurs składał się z 3 etapów.
W etapie pierwszym uczniowie zmagali się z dwoma zadaniami. W pierwszej kolejności uczniowie w zespołach 3 osobowych rozwiązywali test kwalifikacyjny. Czas przeznaczony na to zadanie to 20 minut. Następnie wybierali prawidłową odpowiedź „Czy prawdą jest?” Do drugiego etapu zakwalifikowało się 6 najlepszych zespołów.
W etapie drugim uczniowie odpowiadali na pytania z przedmiotów zawodowych, takich jak:
                   - Technologia żywności
                   - Analiza żywności
                   - Mikrobiologia żywności
                   - Podstawy ekonomii
Kolejnym zadanie z którym musieli się zmierzyć było wskazanie prawidłowej nazwy maszyny lub urządzenia, stosowanego w produkcji żywności przedstawionego na schemacie. Do trzeciego etapu turnieju przeszły 4 zespoły. W etapie trzecim natomiast uczniowie również odpowiadali na wybrane pytania z przedmiotów zawodowych oraz musieli przeprowadzić doświadczenia, mające na celu identyfikację składników żywności takich jak: skrobia, cukry, oraz analizy fizykochemiczne surowców żywnościowych
Nagrodami w turnieju były piątki z wybranych przedmiotów zawodowych. (I miejsce 3 piątki, II miejsce 2 piątki, III miejsce 3 piątki), oraz nagrody książkowe i słodycze.
Wyniki Turnieju
I miejsce – uczniowie kl. IV TTŻ w składzie: Białecki Piotr, Piotr Kaźmierczak, Wójciński Szymon.
II miejsce – uczniowie kl. II TTŻ w składzie: Tomasz Kiliński, Wojtek Wnęk, Maciej Kowalski
III miejsce – uczniowie kl. IV TTŻ w składzie: Anna Kamińska, Adamczyk Małgorzata, Balcerzak Katarzyna.
Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwała komisja w składzie:
                   - Andrzej Kiliński- laureat X Olimpiady Wiedzy o Żywności
                   - Lidia Paprot – nauczyciel przedmiotów zawodowych
                   - Monika Zakrzewska - nauczyciel przedmiotów zawodowych
                   - Leszek Kowalski – dyrektor ZSP
Uczniowie do Turnieju przygotowywali się pod opieką nauczycieli: Lidii Paprot, Haliny Katafiasz i Moniki Zakrzewskiej.
Dla publiczności przyglądającej się i dopingującej uczestników również przygotowane były nagrody książkowe oraz słodkie upominki.


 

 


 


   

 

-