.:: STUDNIÓWKA ::.

-

     
    Jak w każdej szkole, na sto dni przed maturą, także i w naszej odbył się uroczysty bal studniówkowy. Uroczystość miała miejsce w ośrodku „Roma” w Chomiąży Szlacheckiej, a odbyła się w piątek, 18. stycznia.
Na malowniczo przystrojona salę przybyło około 200 osób, w tym dyrekcja naszej szkoły, grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie klas: III LO, III b LP, IV c TTŻ i IV a TM oraz osoby towarzyszące. Imprezę poprowadzili Karolina Glemp z III LO i Piotr Ehrlich z IV a TM. Pan dyrektor Leszek Kowalski podziękował rodzicom za pomoc w przygotowaniu imprezy a maturzystom udzielił wielu cennych wskazówek i życzył powodzenia. Po tych wzniosłych słowach wszyscy odtańczyli tradycyjnego poloneza, który, stwierdzając skromnie wyszedł całkiem nieźle. Potem zaczęła się zabawa i sala wypełniła się kolorowymi parami. Orkiestra miała ciekawy repertuar, jednak wiele osób było niezadowolonych ze zbyt częstych i długich przerw. Konieczne były też liczne przerwy w zabawie, które umożliwiały zrobienie zdjęć. Każda klasa przedstawiła też swój program artystyczny, który zawierał klasowe wspomnienia. I oczywiście nie mogło zabraknąć podziękowań dla naszych kochanych wychowawców.
  


 


   

 

-