.:: X OLIMPIADA WIEDZY O ŻYWNOŚCI ::.

-

     
   Uczniowie Technikum Technologii Żywności od dziesięciu lat biorą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywności. Organizatorem Olimpiady jest Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu i Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Akademii Rolniczej im.A.Cieszkowskiego w Poznaniu.
   Przygotowania do olimpiady rozpoczęły się już w miesiącu październiku, właśnie wtedy w naszej szkole odbył się I etap szkolny, który pozwolił wyłonić trzech uczniów do etapu okręgowego, byli to Andrzej Kiliński, Szymon Wójciński i Piotr Białecki. Uczniowie rozpoczęli walkę o zakwalifikowanie się do finału. Etap regionalny odbył się w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.
    Do etapu centralnego udało się zakwalifikować uczniowi IV klasy Andrzejowi Kilińskiemu, który w dniach 13 – 14 marca 2008r. uczestniczył w Poznaniu w zmaganiach o indeks. Po dwudniowej rywalizacji, w której uczestniczyło 58 osób Andrzej zajął 3 miejsce i uzyskał tytuł laureata I stopnia, a tym samym zapewnili sobie wolny wstęp na trzynaście uczelni w Polsce oraz został zwolniony z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
   Z sukcesu ucznia zadowoleni są również nauczyciele, a szczególnie Halina Katafiasz, Lidia Paprot i Monika Zakrzewska które przygotowywały wspólnie Andrzeja do olimpiady.
 


 

 

 
-