.:: TURNIEJ WIEDZY O ŻYWNOŚCI ::.

-

      Dnia 16 kwietnia 2007 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie odbył się Turniej Wiedzy o Żywności dla uczniów Technikum Technologii Żywności.
Celem turnieju jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami produkcji żywności, konfrontacja możliwości, osiągnięcia uczniów z różnych klas oraz rozwijanie rywalizacji.
Do turnieju przystąpiły 3 zespoły z klasy III i 2 zespoły z klasy IV. Zespoły liczyły po 3 osoby. Turniej przebiegał w 2 etapach – po każdym z nich odpadł jeden najsłabszy zespół.
Turniej składał się z pytań problemowych i testu z bloku przetwórczego, analitycznego, technicznego i ekonomicznego.
Olimpiadę przygotowali i ocenili nauczyciele przedmiotów zawodowych.
Wyniki turnieju:
I miejsce – uczniowie kl. III TTŻ w składzie: Kiliński Andrzej, Antosik Krystian, Wójciński Szymon.
II miejsce – uczniowie kl. IV TTŻ w składzie: Małysz Ariel, Poniewiera Piotr, Sikorski Bartosz.
III miejsce – uczniowie kl. III TTŻ w składzie: Rurek Hanna, Adamczyk Małgorzata, Balcerzak Katarzyna.
Nagrodą za wykazaną wiedzę były oceny bardzo dobre z wybranych przedmiotów zawodowych – 3 oceny bardzo dobre dla miejsca I, 2 oceny bardzo dobre dla miejsca II i 1 ocena bardzo dobra dla miejsca II.
    

 

 
-