.:: IX OLIMPIADA WIEDZY O ŻYWNOŚCI ::.

-

  Uczniowie Technikum Technologii Żywności od dziewięciu lat biorą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywności. Organizatorem Olimpiady jest Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu i Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Akademii Rolniczej im .A. Cieszkowskiego w Poznaniu.
     Przygotowania do olimpiady rozpoczęły się już w miesiącu październiku, właśnie wtedy w naszej szkole odbył się I etap szkolny, który pozwolił wyłonić pięciu uczniów do etapu okręgowego. Uczniowie rozpoczęli walkę o zakwalifikowanie się do finału. Etap regionalny odbył się w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.
     Do etapu centralnego udało się zakwalifikować uczniowi IV klasy Bartoszowi Sikorskiemu oraz uczniowi klasy III Andrzejowi Kilińskiemu, którzy w dniach 23 – 24 marca 2007r. uczestniczyli w Poznaniu w zmaganiach o indeks. Po dwudniowej rywalizacji, w której uczestniczyło 60 osób Bartosz i Andrzej uzyskali tytuł finalisty, a tym samym zapewnili sobie wolny wstęp na dwanaście uczelni w Polsce oraz zwolnieni są z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Z sukcesu uczniów zadowoleni są również nauczyciele, a szczególnie Elżbieta Sobczyńska, Halina Katafiasz i Maria Nyka, które przygotowywały wspólnie uczniów do olimpiady.
 

-