.:: ORANGE DLA ZIEMI ::.

-
   ORANGE DLA ZIEMI Wraz z początkiem obecnego roku szkolnego przystąpiliśmy do programu "Orange dla Ziemi", który zakładał aktywny udział w akcji Sprzątanie Świata i wykonanie czterech projektów o różnej tematyce. Akcje Sprzątanie Świata przeszliśmy pomyślnie. Udało nam się w wolny dzień od zajęć szkolnych (sobota 16 wrzesień 2006) posprzątać teren wokół Jeziora Dużego Żnińskiego (od strony osiedla bydgoskiego), zapełniając około 30 worków 60l. Zaprezentowaliśmy przed całą szkołą na apelu przedstawienie o tematyce ekologicznej "W królestwie surowca wtórnego". Następnie rozpoczęliśmy realizację projektów. Wykonaliśmy kolejne zadania związane z tematami: "Patron naszej szkoły", "Czytamy, czytamy... bo cała Polska czyta dzieciom", "Wpływ bakterii na środowisko - na przykładzie rośliny doniczkowej", "Podajmy pomocną dłoń chorym na anoreksję i bulimię".

   W każdy z tych projektów zaangażowała się określona grupa młodzieży, która aktywnie uczestniczyła przy realizacji przydzielonego sobie zadania. Młodzież uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych rozwijała swoje zainteresowania, poszerzała wiedzę i umiejętności, uczyła się samodzielności i współpracy w grupie oraz odpowiedzialności za innych i za własne działania. Na zakończenie programu otrzymaliśmy od organizatorów programu Orange dla Ziemi zaproszenie na debatę, która odbędzie się w Warszawie 21.04.2007 roku. Z pewnością tam pojedziemy!!! Więcej informacji na stornie www.orangedlaziemi.pl.
 
 

 
-