.:: KONKURS WYPOWIEDZ SIĘ  ::.

-

      Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu żnińskiego do wzięcia udziału w konkursie pt. „Wypowiedz się!”, organizowanym przez naszą szkołę. Dla zwycięzców przewidujemy atrakcyjne nagrody. Więcej informacji na temat konkursu znajdziesz w regulaminie.

 

REGULAMIN KONKURSU pt. „WYPOWIEDZ SIĘ”

 

organizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie 

 

 1. Konkurs jest organizowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żnińskiego.

 2. Wymagane formy wypowiedzi to artykuł, reportaż lub felieton.

 3. Każdy uczestnik może byż autorem tylko jednej pracy na jeden z trzech proponowanych tematów:

I.         „Czy program „Zero tolerancji” Ministra Edukacji Narodowej budzi tylko sprzeciw?”

II.       „Internet, TV, prasa, telefony komórkowe… Jak współczesne media kształtują postawę młodego człowieka?”

III.    „Mój dzień w szkole – połączenie literackiej formy pamiętnika z felietonem na temat codzienności uczniowskiej”

 1. Wymagana objętość tekstu – ok. 2 tysiące znaków (max 2 strony formatu A4).

 2. Oceniane będzie przede wszystkim:

-         ciekawe ujęcie tematu,

-         poprawność formy, języka i stylu,

-         indywidualizm wypowiedzi.

 1. Termin przesyłania prac – do 16 marca 2007r.

 2. Pracę w formie tradycyjnej i elektronicznej prosimy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,

88-400 Żnin, ul. Browarowa 14

z dopiskiem „Konkurs dziennikarski”.

 1. Do pracy prosimy dołączyć informację wg poniższego wzoru:

imię i nazwisko autora:

szkoła:                                              klasa:

adres do korespondencji:                        konktakt telefoniczny (a także e-mail):

wybrany temat:                                    forma:

kilka słów o sobie (np. zainteresowania)

 1. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo dyskwalifikowania prac, których treści nie będą zgodne z ogólnie przyjętymi normami społeczno-kulturalnymi.

 2. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły (www.zsp.znin.pl) oraz w kolejnych numerach szkolnej gazetki „Młodzi Niezależni”.

 3. Na wniosek zainteresowanych redakcji oraz za zgodą autorów prac, Komisja Konkursowa może udostępnić nagrodzone artykuły innym, młodzieżowym gazetkom szkolnym.

 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30. marca 2007r.

 
 


 


   

 

-