.::KONKURS WIEDZY O BHP ::.

-

 Uczennica ZSP w Żninie Mariola Niemiec w dniu 23 marca 2007 r. zajęła III miejsce na etapie regionalnym w „VII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o zasadach BHP dla uczniów w zakładach rzemieślniczych”. Organizatorem konkursu był Związek Rzemiosła Polskiego i Państwowa Inspekcja Pracy.
   Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy z zakresu ogólnych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle.
Mariola jest pracownikiem młodocianym i jest zatrudniona w SR-H „Rolnik” w Żninie, swoją praktykę odbywa w piekarni i się uczy w zawodzie – cukiernik. Obecnie jest uczennicą II klasy ZSZ.
Za zdobycie przez nią III miejsca została nagrodzona dyplomem oraz upominkiem w postaci odtwarzacza DVD. Do konkursu uczennicę przygotowała Halina Katafiasz.
 

-