.:: FORUM DZIENNIKARSKIE ::.

-

      29. marca br w redakcji Tygodnika „Pałuki” odbyło się Młodzieżowe Forum Dziennikarskie zorganizowane z inicjatywy p. Aliny Frankowskiej i p. Iwony Zielińskiej. Na to spotkanie młodych miłośników pióra zostali zaproszeni uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu żnińskiego. Ostatecznie wzięli w nim udział (wraz z opiekunami) uczniowie: ZSP w Gąsawie, ZSE-H w Żninie, I LO im. Braci Śniadeckich w Żninie i oczywiście grupa z naszej szkoły. Wszystko rozpoczęło się o 9:00. Najpierw p. Dominik Księski, redaktor naczelny Tygodnika „Pałuki”, przedstawił młodym adeptom pióra zasady tworzenia publikacji prasowej. W ten sposób uczestnicy Forum poznali nasz regionalny tygodnik od kuchni. Po tak potężnej dawce cennych informacji przeszliśmy do mieszczącej się w budynku redakcji kawiarni, aby nabrać sił przy pysznym ciachu sponsorowanym przez p. Grażynę Gutowską. Później p. Remigiusz Konieczka, reporter „Pałuk” przybliżył nam pracę dziennikarza regionalnej gazety i dał wiele cennych wskazówek dotyczących właśnie tej pracy. Omówił także prace nadesłane na konkurs dziennikarski organizowany w związku z Forum. Zwrócił uwagę na niewielkie zainteresowanie konkursem i podkreślił, że dawał on możliwość doskonalenia swojego warsztatu pisarskiego, szkoda więc, że tak niewiele osób z niej skorzystało. W związku z tym, że celem Młodzieżowego Forum Dziennikarskiego było wsparcie działalności gazetek szkolnych kolejnym jego punktem była dyskusja na temat roli, jaką mogą one pełnić w szkole oraz problemów, z jakimi borykają się młodzi dziennikarze. Okazało się, że każda z działających gazetek oraz pracujący tam dziennikarze mają podobne problemy jak my. Ta informacja jest bardzo pokrzepiająca. Najważniejsze jednak, że wymieniliśmy się cennymi radami, które na pewno wcielimy w życie. Na deser nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie przez p. dyrektora Leszka Kowalskiego nagród. Jury w składzie: p. Wioletta Olesiak, p. Iwona Zielińska i p. Remigiusz Konieczka nie przyznało pierwszej nagrody, ale dwie osoby otrzymały nagrodę drugą: Karolina Kokocha z LO im. Braci Śniadeckich i Joanna Brzykcy z ZSE-H w Żninie. Natomiast wyróżnienie za, jak podkreślił p. Konieczka, ciekawe ujęcie tematu otrzymała nasza redakcyjna koleżanka Monika Makowiecka. Zwycięzcom gratulujemy! W mojej subiektywnej ocenie impreza wypadła całkiem nieźle i chyba spełniła swą funkcję. Mam nadzieję, że odtąd zaczną się prężnie rozwijać wszystkie gazetki szkolne. Powodzenia!
    

 

-