.:: TURNIEJ WIEDZY O PRODUKCJI ŻYWNOŚCI  ::.

-

      Dnia 12 kwietnia 2006 r w naszej szkole odbył się Turniej Wiedzy o Produkcji Żywności. Celem turnieju jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami produkcji żywności, konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów.
W konkursie udział wzięło udział 6 zespołów 3 osobowych z klas: IIC TTŻ, IIIC TTŻ, IVC TTŻ
Konkurs składał się z 3 etapów.
     W etapie pierwszym uczniowie zmagali się z dwoma zadaniami. W pierwszej kolejności uczniowie w zespołach 3 osobowych rozwiązywali test kwalifikacyjny. Czas przeznaczony na to zadanie to 20 minut. Następnie wybierali prawidłową odpowiedź „Czy prawdą jest?” Do drugiego etapu zakwalifikowały się 4 najlepsze zespoły.
     W etapie drugim uczniowie odpowiadali na pytania z przedmiotów zawodowych, takich jak:
- Technologia żywności
- Analiza żywności
- Mikrobiologia żywności
- Podstawy ekonomii
     Kolejnym zadanie z którym musieli się zmierzyć było wskazanie prawidłowej nazwy maszyny lub urządzenia, stosowanego w produkcji żywności przedstawionego na schemacie. Do trzeciego etapu turnieju przeszły 3 zespoły. W etapie trzecim natomiast uczniowie również odpowiadali na wybrane pytania z przedmiotów zawodowych oraz musieli przeprowadzić doświadczenia, mające na celu identyfikację składników żywności takich jak: skrobia, cukry, oraz analizy fizykochemiczne surowców żywnościowych
    Nagrodami w turnieju były piątki z wybranych przedmiotów zawodowych. (I miejsce 3 piątki, II miejsce 2 piątki, III miejsce 3 piątki). W Turnieju tym największą wiedzą wykazali się uczniowie z klasy II c TTŻ. Drugie miejsce zajęli uczniowie z klasy IV c TTŻ, a miejsce trzecie zajęła klasa III c TTŻ.
Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwała komisja w składzie:
- Elżbieta Sobczyńska
- Maria Nyka
- Halina Katafiasz
- Monika Lewandowska

 

-