.:: SPOTKANIE Z PROF. WOJCIECHEM POLAKIEM ::.

-

     W dniu 31 maja 2006r. gościł w naszej szkole profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr hab. Wojciech Polak. Historyk i politolog, obecnie profesor w Instytucie Politologii UMK. Jest on autorem książek, m. in. „O Kreml i Smoleńszczyznę. Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1607 – 1613”, „Najtrudniejsze egzaminy. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na tle wydarzeń w kraju i regionie (1980 – 1982), „Czas ludzi niepokornych”, „Dni protestu. Wydarzenia 1 i 3 maja 1982r. w Toruniu”, „Anatomia agenta. Historia tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Karol” (1978 – 1983). Ostatnio ukazała się w księgarniach jego najnowsza książka „Trudne lata przełomu”.
   W spotkaniu, oprócz naszych uczniów i kadry pedagogicznej, brali udział zaproszeni nauczyciele i uczniowie okolicznych szkół oraz lokalna prasa. Profesor wygłosił wykład pt. „Nowe ustalenia i hipotezy w sprawie okoliczności śmierci księdza Jerzego Popiełuszki”. Jako badacz archiwów IPN, przedstawił nowe okoliczności, odkrycia w sprawie śmierci księdza, np. dotyczące samego faktu porwania (są pewne dowody, które mogły by świadczyć, że w porwaniu ks. Popiełuszki uczestniczyły aż trzy ekipy, w tym, także funkcjonariusze SB z Torunia i Bydgoszczy), odnalezienia w archiwach „teczki z różańcem”, który najprawdopodobniej należał do zamordowanego.
   Jak wyjaśniał istnieje bardzo dużo znaków zapytania w tej sprawie a jednoznaczne ustalenie przebiegu wypadków jest na razie trudne. Wiele poszlak wskazuje na to, że przebieg wypadków był inny od ustalonego na procesie morderców. Teraz sprawa ma szanse zostać ostatecznie rozwikłana za sprawą śledztwa prowadzonego przez Instytut Pamięci Narodowej.
   Wykład spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Świadczyły o tym liczne pytania skierowane do naszego gościa. Pytali zarówno pedagodzy i młodzież. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się również sprawy dotyczące funkcjonowania tajnych współpracowników służby Bezpieczeństwa w społeczeństwie polskim. Kogo werbowano, w jaki sposób, jak SB wybierała przyszłych tajnych współpracowników – na takie pytania odpowiadał m. in. prof. Polak. O tym, jakie wrażenie zrobił jego wykład niech świadczy fakt, że część przeznaczona na pytania przedłużyła się prawie o godzinę.


 


 


   

 

-