.:: POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW ::.

-

Dzień 28 kwietnia był ostatnim dniem nauki tegorocznych maturzystych. Wśród tegorocznych absolwentów były osoby, które aktywnie włączyły się w realizację projektu "Zrób to dla siebie". W trakcie uroczystości rozdania świadectw ukończenia szkoły, w imieniu młodszych kolegów oraz nauczycieli pilotujących działania, dyrektor szkoły mgr inż. Leszek Kowalski i koordynator projektu p.Alina Frankowska podziękowali Paulinie Buszkiewicz, Małgorzacie Wabich, Natalii Smaga, Weronice Walczewskiej, Markowi Błażejczakowi, Adrianowi Kowalskiemu, Tomaszowi Polaczykowi, Mateuszowi Tarnowskiemu, Adamowi Brzykcy, Jarkowi i Marcinowi Nowakom, Marcinowi Kaśków i Arturowi Ińskiemu za ich kreatywność, zaangażowanie i współpracę. Abiturienci otrzymali zaświadczenia o udziale w projekcie, które mogą im ułatwić wstęp na uczelnie.


 

 


   

 

-