.:: OTWARCIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ ::.

-

      W nasze szkole została otwarta nowa pracownia komputerowa. Uroczyste otwarcie nastąpiło 21 lutego. Przecięcia wstęgi dokonali: dyrektor Leszek Kowalski, przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Powiatu Hanna Czajkowska, nauczyciel Adam Grzelczak oraz Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk. Ten ostatni otwierając salę powiedział, że czasy liczydeł już dawno minęły, a teraz uczniowie chcący dalej się kształcić i rywalizować na rynku pracy, muszą zdobywać wiedzę w oparciu o najnowsze osiągnięcia techniczne. Poświęcenia nowej pracowni dokonał ks. Bogumił Czuliński.

      Nowa pracownia została wyposażona ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkoła zorganizowała 15 stanowisk do nauki w pracowni, w której znajduje się także drukarka, rzutnik multimedialny, laptop, skaner, nowe biurka, krzesła, w osobnym pomieszczeniu serwer. W bibliotece szkolnej powstały 4 stanowiska multimedialne. Komputery w pracowni zostały wyposażone w oprogramowanie, niezbędne w procesie nauczania. Chodzi tu nie tylko o stałe łącze internetowe, czy pełny pakiet Office, ale także o program do tworzenia dokumentacji (m.in. rysunków technicznych) Auto Cad 2006 LT.   

 

-