.:: OBUDŻ SIĘ ::.

-

      Narkomania - słowo, które kojarzyło się nam przez dziesiątki lat z najgorszymi sprawami gatunku ludzkiego przyrównywane do zbrodni, zboczeń i moralnego dna jest określeniem okrutnego w swej wymowie stanu duszy i ciała człowieka, który nie potrafi żyć we współczesnym świecie, wymagającym bezwarunkowego przystosowania się do napięć, konfliktów, którego upragnionym końcem ma być sukces za wszelką cenę.
Narkoman, jest w gruncie rzeczy, bezbronnym człowiekiem, pełnym sprzeczności i lęków, pozbawionym naturalnej odporności na stres codziennej egzystencji, pogardzonym przez bliskich i społeczeństwo, zagubionym i bezbronnym. Narkotyk jest dla niego jedyną, znaną mu i dostępną formą obrony przed bólem istnienia, paradoksalnym schronem. Narkoman powoli wyzbywa się człowieczeństwa, ludzkich uczuć. Staje się marionetką w szponach uzależnienia. Trzeba chcieć i umieć pomagać ludziom, aby mogli dźwignąć z mogił, do których uchodzą za życia.
Na co dzień młodzież styka się z narkomanami, dilerami. Dzieje się tak dlatego, gdyż środki odurzające są towarem, na którym można bardzo dobrze zarobić, gdy ma się odbiorcę. Te role odgrywają uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Dilerzy, niczym sklepowi sprzedawcy, zachęcają i promują środki odurzające, zapominając o pewnych faktach – każdy narkotyk uzależnia. Liczba uzależnionych wzrasta lawinowo, a wiek zażywających narkotyki stale się obniża. Przyczyny eksperymentowania z narkotykami są różne, począwszy od ciekawości, zachęcania przez kolegów do szukania panaceum na własne problemy lub po prostu chęci dobrej zabawy. Młodzi ludzie mają lekceważący stosunek do zagrożeń, jakie niesie palenie marihuany, haszyszu. W konsekwencji płacą bardzo wysoką cenę za niewiedzę, naiwność. Wpadają w dołek, z którego sami nie potrafią się wydostać. W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się zjawiska narkomanii na całym świecie obserwuje się stałe dążenie do likwidacji tego zjawiska i jego skutków. Polska, jako pierwszy kraj postkomunistyczny, rozpoczęła w kwietniu 2000r. Pertraktacje w sprawie wstąpienia do Europolu, czyli organizacji Unii Europejskiej do spraw ścigania przestępczości zorganizowanej.
28. września w naszej szkole została przeprowadzona akcja pod hasłem „Obudź się”. Podczas apelu przedstawiony został krótki program artystyczny przygotowany przez: p. M. Biskupską, p. W. Olesiak, p. A. Grzelczaka oraz uczniów: M. Krzesińską, K. Najsztuba, A. Skibowską, B. Kozłowską, A. Kowalskiego, A. Piotrowską, P. Głowskiego, T. Polaczyka, D. Starczewskiego, M. Frelich, A. Florczak, K. Sztubę, K. Białeckiego.
W trakcie występu zostały rozdane ulotki z adresami placówek, do których można zgłosić się z prośbą o pomoc.
 

 

 


   

 

-