.:: TURNIEJ WIEDZY O PRODUKCJI ŻYWNOŚCI ::.

-

Turniej Wiedzy o Żywności

   Dnia 23 marca br. w Żnińskim Domu Kultury odbył się Turniej Wiedzy o Żywności. Celem turnieju było podniesienie kształcenia zawodowego, rozwijanie zainteresowań uczniów problemami produkcji żywności, konfrontacja możliwości i osiągnieć uczniów. W konkursie wzieło udział 10 zespołów 3 osobowych z klas: II cTTŻ, III cTTŻ, V cTTŻ, V dTTŻ. Turniej składał się z 4 etapów, w których uczniowie musieli wykazać się wiadomościami i umiejętnościami właściwymi dla technika tehnologii żywności.
   Po interesującej walce i dogrywkach Turniej Wiedzy o Żywności wygrały uczennice z kl V dTTŻ w składzie: Gajda Małgorzata, Butna Justyna, Lipińska Monika. Turniej prowadziła uczennica Monika Karbowiak, a przygotowali nauczyciele przedmiotów zawodowych.
Atrakcją imprezy był występ zespołu tanecznego kierowanego przez mgr Beatę Nowak.
 

           

                   

 

          

 
-