.:: STARA MATURA ::.

-

     Do egzaminu maturalnego przystąpiło 124 uczniów z klas Va, Vb, Vc, Vd i III TM 3-letniego.W dniu 10 maja uczniowie przystąpili do egzaminu pisemnego z języka polskiego. Następnego dnia wybrali egzaminy pisemne z języka niemieckiego, rosyjskiego, matematyki, historii i geografii. W dniach od 18 do 31 maja zdawali egzaminy ustne z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, informatyka, historia, geografia, język niemiecki, język rosyjski. Najlepsze oceny na egzaminie maturalnym uzyskał Ariel Grabarski.  

                              

                    

 
-