.:: EGZAMIN Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO ::.

-

Egzaminy z przygotowania zawodowego przeprowadzone zostały w naszej szkole od 6 do 10 czerwca. Przystąpiło do nich 75 uczniów Technikum Mechanicznego oraz 50 uczniów Technikum Technologii Żywności. Uczniowie wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem zawodowym. Średnia ocen w TM wyniosła 4,04 a w TTŻ 4,5. Ocenę celującą na egzaminie uzyskał Ariel Grabarski.

                              

                    

 
-