.:: II DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ::.

-

Apel osób niepełnosprawnych na II Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych - 18.05.2005 r.


Człowiek jest na tyle niepełnosprawny na ile się godzi”. My godzimy się na to by być tacy jak inni.

1.      Chcemy mieć prawo do pełnego uczestnictwa  w życiu społecznym, publicznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyki odpowiednio do swoich zainteresowań i potrzeb.

2.      Pragniemy dostępu do leczenia i opieki medycznej, rehabilitacji, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny,

3.      Chcemy uczyć się i odpoczywać wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, bez izolacji i lęku przed ludźmi,

4.      Potrzebujemy dostępu do pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiający rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i w przyszłości zawodowych,

5.      W przyszłości chcemy mieć gwarancję pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami,

6.      Marzymy o życiu w środowisku wolnym od barier w tym:

- dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej,

- swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu,

- dostępu do informacji

- możliwości komunikacji międzyludzkiej

JEŚLI CHCESZ BYĆ Z NAMI-POSTARAJCIE SIĘ:

 - umiejętnie nas słuchać

- postawić się czasem na naszym miejscu,

- okazywać nam zrozumienie i zainteresowanie,

- cieszyć się z nami, a gdy trzeba z nami się popłakać,
- pomóc nam uwierzyć, że jesteśmy wartościowi.

 

 

 

 

 

-