.:: DZIEŃ WIOSNY ::.

-

SPIRING DAY IN EUROPE 2005
Dnia 21 marca w naszej szkole uczniowie klas I i II uczcili nadejście kalendarzowego dnia wiosny. Główną organizatorką turnieju była opiekunka Szkolnego Klubu Europejskiego pani Marzena Podsiadło. W przygotowaniu imprezy pomagali jej członkowie klubu. W turnieju wzięło udział 5 pierwszych i drugich klas liceum ogólnokształcącego i profilowanego. Uczestnicy zawodów rywalizowali w różnorodnych konkurencjach. Pierwszą konkurencją była prezentacja przebrań. Kolejnymi zadaniami było dopasowanie flag narodowych do poszczególnych państw, rozpoznanie zabytków i słynnych miejsc w Europie, śpiewanie piosenek w języku obcym oraz odpowiadanie na pytania dotyczące Unii Europejskiej. Przerywnikami pomiędzy konkurencjami była nauka tańców europejskich, które prowadziła pani Beata Nowak. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwało jury, w którego skład wchodziły: p.Marzena Podsiadło, Beata Łęc, Milena Hałas i Paulina Jaworska. Imprezę prowadzili Olga Tucholska z V d TTŻ oraz Karol Woźniak z III a LP. W zawodach zwyciężyła klasa II a LP, która zdobyła główną nagrodę- 3 dni bez odpytywania. Drugie miejsce przypadło I a LP, która wywalczyła- 2 dni bez pytania. Trzecie miejsce zajęła klasa I bLP, która mogła liczyć na jeden dzień bez pytania.

                               

 

                            

 
-