.:: TURNIEJ WIEDZY O ŻYWNOŚCI ::.

-

    Turniej Wiedzy o Żywności odbył się w Żnińskim Domu Kultury w dniu 7.IV. br. Celem turnieju było podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami produkcji żywności oraz konfrontacja możliwości osiągnięć uczniów. W turnieju brały udział klasy IVc TTŻ, IVd TTŻ, Vc TTŻ. Wyżej wymienione klasy reprezentowało osiem 3-osobowych zespołów.

    Turniej składał się z trzech etapów: w pierwszym etapie uczniowie rozwiązywali test oraz wybierali prawidłową odpowiedź „ Czy prawdą jest...”. Do drugiego etapu przeszło pięć zespołów, które odpowiadały na pytania z przedmiotów zawodowych: technologii żywności, mikrobiologii żywności, podstaw ekonomii, analizy żywności. Rozwiązywali diagram oraz wskazywali prawidłową nazwę maszyn lub urządzeń przedstawionych na schemacie. Do III etapu przeszły trzy zespoły, które oprócz udzielania odpowiedzi na pytania z wybranych przedmiotów wskazywały prawidłową definicję z „ dwóch definicji” oraz określały czy odpowiedź jest fałszywa czy prawdziwa. Do finału przeszły trzy zespoły, z których:

I miejsce zajął zespół klas IVd w składzie: Adamski Jan, Kowalski Łukasz, Cieślewicz Wojciech.

II miejsce zajął zespół również z klasy IVd w składzie: Gajda Małgorzata, Butna Justyna, Lipińska Monika.

III miejsce zajął zespół z klasy Vc w składzie: Żychliński Andrzej, Grajczyk Sebastian, Wroński Dawid.

Nad całością czuwało jury w składzie: p. dyr Jacek Owsianny, p. Elżbieta Sobczyńska, p. Maria Nyka, p. Halina Katafiasz

-