.:: DZIEŃ NAUCZYCIELA ::.

-

Dzień 14 października 2003r., jak co roku, był świętem dla nas wszystkich, ale przede wszystkim dla naszych nauczycieli. Była to okazja do złożenia na ich ręce podziękowań za włożony trud w naszą edukację, przeprosić za czasami niemądre zachowania i decyzje.

Po spotkaniu z wychowawcami, odbył się apel, na którym pan dyrektor Leszek Kowalski nagrodził nauczycieli i pracowników szkoły. Część artystyczną przygotowali uczniowie klas IIa LP i I LO pod opieką pani Marzeny Podsiadło i Wiolety Olesiak. Były scenki z życia szkoły w „krzywym zwierciadle”. Marcin i Karol z II a LP to prawdziwi aktorzy (a może nie musieli grać ?).

Część artystyczną umilił zespół taneczny „Pałuki” z Kcyni.


 

-