.:: TURNIEJ WIEDZY TECHNICZNEJ ::.

-

    Dnia 26 marca 2013 r., w gościnnych progach Żnińskiego Domu Kultury odbył się coroczny Turniej Wiedzy Technicznej. W zmaganiach brało udział dziewięciu uczniów z klas II, III i IV Technikum Mechanicznego, po trzech przedstawicieli z każdej klasy. Turniej przeprowadzono w trzech etapach. W etapie pierwszym uczniowie rozwiązywali przez 10 minut krótki test z zakresu bhp. Następnie w drugim etapie uczestnicy odpowiadali na pytania, które były wyświetlane na ekranie z rzutnika, a przygotowane na podstawie testów egzaminacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Po drugim etapie pozostałych pięciu uczestników rywalizowało między sobą, odpowiadając na wylosowane pytania otwarte. Po zaciętych zmaganiach zwyciężył Krystian Smogulecki z IV a TM, drugie miejsce przypadło Tomaszowi Czarniakowi, a trzecie Michałowi Biernackiemu, również z klasy IV a TM. Czwarte miejsce zajął Krystian Bukała z klasy III a TM, a piąte Karol Woźniak, z tej samej klasy.

    Turniej przygotował i przeprowadził nauczyciel przedmiotów zawodowych mgr inż. Janusz Kuras. Zmagania uczestników oceniało jury w osobie mgr inż. Wiesława Majewskiego.

    Pan dyrektor szkoły mgr inż. Leszek Kowalski podziękował uczestnikom, za dobre przygotowanie i zaciętą rywalizację oraz nauczycielom za przygotowanie turnieju, po czym wręczył wszystkim uczestnikom nagrody rzeczowe, w postaci narzędzi i elektronarzędzi.

-