.:: TURNIEJ WIEDZY O ŻYWNOŚCI ::.

-

    Dnia 26 marca w Żnińskim Domu Kultury odbył się Turniej Wiedzy o Żywności, zorganizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie. Celem turnieju jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, rozwijanie zainteresowań uczniów produkcją żywności oraz konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów.

   W konkursie udział wzięło osiem zespołów dwuosobowych z klas: II, III, IV Technikum Technologii Żywności. Konkurs składał się z trzech etapów. W etapie pierwszym uczniowie zmagali się z dwoma zadaniami. Na początku musieli rozwiązać test kwalifikacyjny , a czas przeznaczony na to zadanie wynosił 20 minut, następnie wybierali prawidłową odpowiedź : „Czy prawdą jest?”. W drugim i trzecim etapie uczestnicy odpowiadali na pytania z przedmiotów zawodowych, takich jak: technologia i analiza żywności, mikrobiologia żywności oraz podstawy ekonomii. Kolejnym zadaniem, z którym musieli się zmierzyć było wskazanie prawidłowej nazwy maszyny lub urządzenia, stosowanego w produkcji żywności przedstawionego na schemacie.

   Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwała komisja w składzie: Pan Dyrektor Leszek Kowalski, kol. Halina Katafiasz – kierownik szkolenia praktycznego, kol. Lidia Paprot, kol. Monika Zakrzewska – nauczyciele przedmiotów zawodowych. Komisja wyłoniła zwycięzców: I miejsce zajęli uczniowie z klasy II: Klaudia Boruch, Daria Boruch, II miejsce przypadło uczniom klasy IV, a zdobyli je: Dawid Dec, Bartosz Gałgański, III miejsce uzyskali zawodnicy klasy IV Technikum Technologii Żywności, w składzie: Anna Pas, Marta Dudziak. Nagrodami były między innymi : bon na kwotę 30 zł, kupon do pizzerii, słodkie upominki oraz drobne nagrody rzeczowe, które czekały na każdego uczestnika zmagań.

-