.:: ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 ::.

-

    3 września 2012 roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2012/2013.

    Razem z nami naukę rozpoczęli uczniowie klas pierwszych. W tym roku byli to uczniowie z klas:
Technikum Mechaniczne - wychowawca K. Ochudło,
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych - wychowawca B. Jaźwińska,
Technikum Informatyczne - wychowawca J. Ksieniewicz,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa, zawód operator obrabiarek skrawających - wychowawca S. Dąbrowski,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych pracowników - wychowawcy J. Gmerek, A. Góra.

 

-