.:: SZKOLENIE PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA ::.

-

   Dnia 29 października 2012r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie odbyło się szkolenie dla uczniów „Pierwsza pomoc przedlekarska”, prowadzący to: p. Jarosław Szymański mgr ratownictwa medycznego i p. Michał Murawski ratownik medyczny.
   Zagadnienia omawiane podczas spotkania obejmowały pierwszą pomoc przedlekarską w wybranych przypadkach: BLS podstawowe czynności resuscytacyjne u dorosłych i dzieci przy NZK, omdlenie, drgawki, zadławienie, krwotoki, oparzenie, użądlenie, porażenie prądem, pomoc tonącemu, unieruchomienie skręceń, zwichnięć, złamań, rodzaje ran i ich zaopatrzenie. Poza tym przypomniane zostały zasady wzywania Zespołów Ratownictwa Medycznego.
   W pierwszej części szkolenia odbyły się wykłady a w drugiej części zajęcia praktyczne z wykorzystaniem sprzętu medycznego: karetka, fantom, koc, materiał opatrunkowy, szyny, kołnierze. Młodzież po przyswojeniu wiedzy teoretycznej i uważnym wysłuchaniu instrukcji prowadzących mogła podjąć próbę wykorzystania zdobytych umiejętności.
   Myślę, że tego typu szkolenia są bardzo potrzebne, gdyż ludzie posiadający wiedzę i odpowiednie umiejętności chętniej będą nieść pomoc poszkodowanym, a przede wszystkim nie zaszkodzą.

 

-