.:: OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ ::.

-

    Uczeń naszej szkoły Paweł Kubczak, został laureatem I edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej „TECHWIM”, organizowanej przez Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. W finale brały udział szkoły branży mechanicznej województwa kujawsko-pomorskiego, uczestniczyło w nim 130 uczniów. W trakcie trwania olimpiady opiekunowie zostali zaproszeni na wykład okolicznościowy, dotyczący przetwórstwa tworzyw sztucznych w regionie oraz tendencji światowych w rozwoju tej branży. Po zawodach uczestnicy zwiedzili Wydział Inżynierii Mechanicznej. Szkoła otrzymała gratulacje i podziękowania za osiągnięte wyniki i przygotowanie uczniów, na ręce pana dyrektora Leszka Kowalskiego.
    Do olimpiady ucznia przygotowywali: pan Józef Ksieniewicz i pan Adam Grzelczak.

-