.:: HUMANISTYCZNY TURNIEJ KLAS ::.

-

Staramy się zachęcić młodzież do udziału w różnego rodzaju formach doskonalenia wiedzy i dajemy możliwości jej sprawdzenia.

Z tego powodu dnia 4 lutego uczniowie szkół średnich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie, wzięli udział w Humanistycznym Turnieju Klas. Warunkiem zakwalifikowania się i tym samym wzięcia w nim udziału, było wykonanie przez klasę plakatu prezentującego typ szkoły lub zawód, w którym się kształcą.

Młodzież musiała wykazać się wiedzą z różnych dziedzin nauki, między innymi: języka polskiego, historii, geografii i muzyki oraz religii.

Do finału zakwalifikowało się pięć klas, trzyosobowe drużyny odpowiadały na podchwytliwe pytania przygotowane przez nauczycieli. Jury w składzie : Beata Maciejewska , Agnieszka Mielcarzewicz i Beata Borowiak-Jaźwińska oceniało przygotowanie uczestników konkursu. Zwyciężyła III klasa Technikum Mechanicznego, drugie miejsce zajęła II klasa Technikum Informatycznego, a trzecie miejsce przypadło klasie I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy oraz karnety na pizzę , a także słodkości. Turniej uświetnił szkolny zespół muzyczny w składzie: Emil Pietryszyn i Dawid Kowalewski. W przerwie między kolejnymi etapami turnieju pojawiły się też pytania do publiczności oraz krótka scenka pt. ” Z życia szkoły”, którą przedstawili Adrian Woźniak i Dawid Paszkiewicz.

IV edycję Humanistycznego Turnieju Klas przygotowały: Beata Maciejewska, Agnieszka Mielcarzewicz i Beata Borowiak-Jaźwińska.

Czekamy na dalsze sukcesy naszych uczniów.

-