.:: TURNIEJ WIEDZY O PRODUCKJI ŻYWNOŚCI ::.

-

    

   Dnia 29 marca w Żnińskim Domu Kultury odbył się Turniej Wiedzy o Żywności, zorganizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie.
Celem turnieju jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, rozwijanie zainteresowań uczniów produkcją żywności oraz konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów.
W konkursie udział wzięło siedem zespołów trzyosobowych z klas: II, III, IV Technikum Technologii Żywności. Konkurs składał się z trzech etapów. W etapie pierwszym uczniowie zmagali się z dwoma zadaniami. Na początku musieli rozwiązać test kwalifikacyjny , a czas przeznaczony na to zadanie wynosił 20 minut, następnie wybierali prawidłową odpowiedź : „Czy prawdą jest?”. W drugim i trzecim etapie uczestnicy odpowiadali na pytania z przedmiotów zawodowych, takich jak: technologia i analiza żywności, mikrobiologia żywności oraz podstawy ekonomii. Kolejnym zadaniem, z którym musieli się zmierzyć było wskazanie prawidłowej nazwy maszyny lub urządzenia, stosowanego w produkcji żywności przedstawionego na schemacie.
Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwała komisja w składzie: Pan Dyrektor Leszek Kowalski, kol. Halina Katafiasz – kierownik szkolenia praktycznego, kol. Lidia Paprot, kol. Monika Zakrzewska – nauczyciele przedmiotów zawodowych.
Komisja wyłoniła zwycięzców: I miejsce zajęli uczniowie z klasy IV: Emil Jakubowski, Dominik Czech, Edyta Polaczek, II miejsce przypadło również uczniom klasy IV, a zdobyli je: Magdalena Napierała, Beata Małecka i Wioletta Najmanowicz, III miejsce uzyskali zawodnicy klasy III Technikum Technologii Żywności, w składzie: Dawid Dec, Dawid Kołodziejski, Bartosz Gałgański.
Do Turnieju uczniów przygotowywali nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Beata Borowiak-Jaźwińska

 

-